Interwencja w Czechosłowacji: Unterschied zwischen den Versionen

Aus 1968
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 1: Zeile 1:
 
Napięcia w [http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska Polsce] nie były jedynymi w [http://pl.wikipedia.org/wiki/Blok_wschodni bloku wschodnim]. W [http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechos%C5%82owacja Czechosłowacji] doszło do zmiany na szczycie władzy. [http://pl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Dub%C4%8Dek Alexander Dubcek] starał się przeprowadzić reformy w kraju, które zaniepokoiły przywódców bloku wschodniego, przede wszystkim  [http://pl.wikipedia.org/wiki/Leonid_Bre%C5%BCniew Leonida Breżniewa], jak również [http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Gomu%C5%82ka Władysława Gomułkę] i [http://pl.wikipedia.org/wiki/Walter_Ulbricht Waltera Ulbrichta]. Przywódcy bloku wschodniego postulowali uspokojenie sytuacji w Czechosłowacji. Służyła temu interwencja [http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_Warszawski Układu Warszawskiego]. [http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie Wojska polskie] prowadzone przez generała [http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Jaruzelski Jaruzelskiego] weszły w skład Grupy Armii ,,Północ” pod dowództwem generała armii [http://pl.wikipedia.org/wiki/Iwan_Paw%C5%82owski Iwana Pawłowskiego]. Wojsko polskie interweniowało 22 sierpnia 1968 r. Polskim sektorem okupacyjnym był rejon [http://pl.wikipedia.org/wiki/Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9 Hradca Kralove]. Wojskowe straty polskie wyniosły 10 żołnierzy. Interwencja zakończyła się obaleniem Dubceka i osadzeniem u władzy KPCZ z [http://pl.wikipedia.org/wiki/Gust%C3%A1v_Hus%C3%A1k Gustawem Husakiem] na czele. Polacy okazywali swoje niezadowolenie wobec napaści zbrojnej, m. in. [http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Siwiec Ryszard Siwiec] aktem samospalenia w czasie państwowych dożynek odbywających się na [http://pl.wikipedia.org/wiki/Stadion_Dziesi%C4%99ciolecia Stadionie X - lecia]. W wyniku tych wydarzeń a także pogarszającej się sytuacji materialnej, dwa lata później Władysław Gomułka został odsunięty od władzy.
 
Napięcia w [http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska Polsce] nie były jedynymi w [http://pl.wikipedia.org/wiki/Blok_wschodni bloku wschodnim]. W [http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechos%C5%82owacja Czechosłowacji] doszło do zmiany na szczycie władzy. [http://pl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Dub%C4%8Dek Alexander Dubcek] starał się przeprowadzić reformy w kraju, które zaniepokoiły przywódców bloku wschodniego, przede wszystkim  [http://pl.wikipedia.org/wiki/Leonid_Bre%C5%BCniew Leonida Breżniewa], jak również [http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Gomu%C5%82ka Władysława Gomułkę] i [http://pl.wikipedia.org/wiki/Walter_Ulbricht Waltera Ulbrichta]. Przywódcy bloku wschodniego postulowali uspokojenie sytuacji w Czechosłowacji. Służyła temu interwencja [http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_Warszawski Układu Warszawskiego]. [http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie Wojska polskie] prowadzone przez generała [http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Jaruzelski Jaruzelskiego] weszły w skład Grupy Armii ,,Północ” pod dowództwem generała armii [http://pl.wikipedia.org/wiki/Iwan_Paw%C5%82owski Iwana Pawłowskiego]. Wojsko polskie interweniowało 22 sierpnia 1968 r. Polskim sektorem okupacyjnym był rejon [http://pl.wikipedia.org/wiki/Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9 Hradca Kralove]. Wojskowe straty polskie wyniosły 10 żołnierzy. Interwencja zakończyła się obaleniem Dubceka i osadzeniem u władzy KPCZ z [http://pl.wikipedia.org/wiki/Gust%C3%A1v_Hus%C3%A1k Gustawem Husakiem] na czele. Polacy okazywali swoje niezadowolenie wobec napaści zbrojnej, m. in. [http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Siwiec Ryszard Siwiec] aktem samospalenia w czasie państwowych dożynek odbywających się na [http://pl.wikipedia.org/wiki/Stadion_Dziesi%C4%99ciolecia Stadionie X - lecia]. W wyniku tych wydarzeń a także pogarszającej się sytuacji materialnej, dwa lata później Władysław Gomułka został odsunięty od władzy.
 +
 +
[[Bild:Oficerowie_27_pcz_w_Ilniku.jpg|400px]]
 +
 +
Oficerowie polscy w Czechosłowacji podczas interwencji wojsk Układu Warszawskiego

Version vom 29. April 2015, 16:45 Uhr

Napięcia w Polsce nie były jedynymi w bloku wschodnim. W Czechosłowacji doszło do zmiany na szczycie władzy. Alexander Dubcek starał się przeprowadzić reformy w kraju, które zaniepokoiły przywódców bloku wschodniego, przede wszystkim Leonida Breżniewa, jak również Władysława Gomułkę i Waltera Ulbrichta. Przywódcy bloku wschodniego postulowali uspokojenie sytuacji w Czechosłowacji. Służyła temu interwencja Układu Warszawskiego. Wojska polskie prowadzone przez generała Jaruzelskiego weszły w skład Grupy Armii ,,Północ” pod dowództwem generała armii Iwana Pawłowskiego. Wojsko polskie interweniowało 22 sierpnia 1968 r. Polskim sektorem okupacyjnym był rejon Hradca Kralove. Wojskowe straty polskie wyniosły 10 żołnierzy. Interwencja zakończyła się obaleniem Dubceka i osadzeniem u władzy KPCZ z Gustawem Husakiem na czele. Polacy okazywali swoje niezadowolenie wobec napaści zbrojnej, m. in. Ryszard Siwiec aktem samospalenia w czasie państwowych dożynek odbywających się na Stadionie X - lecia. W wyniku tych wydarzeń a także pogarszającej się sytuacji materialnej, dwa lata później Władysław Gomułka został odsunięty od władzy.

Oficerowie 27 pcz w Ilniku.jpg

Oficerowie polscy w Czechosłowacji podczas interwencji wojsk Układu Warszawskiego